Pulmonary medicine

Plateau Pressure คืออะไร ใช้ประโยชน์อย่างไร

สำหรับผู้ป่วยที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจในระยะที่มีปัญหาระบบการหายใจล้มเหลว (respiratory failure) อากาศที่ผ่านจากเครื่องช่วยหายใจเข้าไปสู่ปอดผู้ป่วยนั้นจะทำให้เกิดแรงดันบวกในทางเดินหายใจคือมีแรงดันสูงกว่าแรงดันอากาศที่อยู่ภายนอก ซึ่งแรงดันดังกล่าวนี้อาจจะมากหรือน้อยก็ได้ขึ้นอยู่กับความสามารถในการยืดขยายของปอด (compliance) และแรงเสียดทานหรือแรงต้านการไหลของอากาศผ่านทางเดินหายใจ (airflow resistance) แรงดันที่เกิดขึ้นนี้หากสูงมากเกินไปอาจเป็นอันตรายต่อทางเดินหายใจและปอดของผู้ป่วยได้ จึงมีแนวคิดเกี่ยวกับการวัดแรงดันที่เกิดขึ้นและนำมาใช้เป็นแนวทางในการลดโอกาสในการเกิดอันตรายที่จะเกิดจากการใช้เครื่องช่วยหายใจ เรียกว่า plateau pressure […]

Advertisements
Pulmonary medicine

Setting Ventilator in Pressure-Regulated Volume-Controlled (PRVC) Mode

การช่วยหายใจผ่านเครื่องช่วยหายใจทั้งในแบบ pressure-controlled และ volume controlled ventilation ต่างก็มีข้อจำกัดในแง่ที่มีค่าปริมาตรและแรงดันในทางเดินหายใจที่ไม่แน่นอน ด้วยเหตุนี้จึงมีแนวคิดในการใช้การหายใจรูปแบบใหม่ที่สามารถควบคุมทั้งปริมาตรให้ได้ตามที่ต้องการ โดยมีการควบคุมแรงดันให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมได้ด้วยขึ้นมา เรียกว่า pressure-regulated volume-controlled (PRVC) ventilation […]

Pulmonary medicine

Management of Weaning Failure

ผู้ป่วยที่เกิดภาวะระบบการหายใจล้มเหลวจากสาเหตุต่าง ๆ จนต้องอาศัยเครื่องช่วยหายใจเพื่อประคับประคองอาการในระหว่างที่ได้รับการรักษาที่สาเหตุนั้น หลังจากที่ได้รับการรักษาก็มักจะสามารถกลับมาใช้ระบบการหายใจของตนเองได้ โดยไม่ต้องพึ่งพาเครื่องช่วยหายใจอีก อย่างไรก็ตามยังมีผู้ป่วยส่วนหนึ่งที่ประสบปัญหา ไม่สามารถหายใจเอง และถอดเครื่องช่วยหายใจออกได้ เรียกภาวะนี้ว่า weaning failure […]

Pulmonary medicine

ผู้ป่วย “Fight” เครื่องช่วยหายใจ ทำอย่างไรดี?

ผู้ป่วยที่กำลังใส่ท่อช่วยหายใจ (Endotracheal tube, ET) และใช้เครื่องช่วยหายใจ มีอาการกระสับกระส่าย หรือทุรนทุราย ไม่หายใจตรงตามจังหวะของเครื่องช่วยหายใจ บางรายถึงกับพยายามดึงท่อช่วยหายใจออก หรือที่เรียกว่า Patient-ventilator dyssynchrony มีวิธีการดูแลจัดการอย่างไร […]

Pulmonary medicine

Mechanical Ventilator: How does it work?

ผู้ป่วยบางรายที่มีความผิดปกติของระบบการหายใจอย่างรุนแรงหรืออยู่ในภาวะวิกฤต จำเป็นต้องได้รับการดูแลเพื่อพยุงการหายใจให้เพียงพอต่อการทำงานของร่างกายส่วนอื่น ๆ การใช้เครื่องช่วยหายใจ มีบทบาทสำคัญมากในการช่วยทำให้ผู้ป่วยสามารถมีการหายใจและแลกเปลี่ยนก๊าซได้อย่างเพียงพอ ที่นี้ขอนำเอาหลักการทำงานพื้นฐานของเครื่องช่วยหายใจมาอธิบายให้ฟังกันครับ […]