Oncology

แนวทางใช้ยารักษาอาการคลื่นไส้อาเจียนจากการรักษาในผู้ป่วยมะเร็ง ล่าสุดโดย ASCO

ในระยะเวลากว่า 2 ทศวรรษที่ผ่านมาได้มีการค้นคว้าพัฒนายาใหม่ ๆ สำหรับใช้บรรเทาอาการคลื่นไส้อาเจียนที่เกิดขึ้นการรักษามะเร็งเพิ่มขึ้นอย่างมากทำให้แพทย์มีทางเลือกที่ในการใช้ยาและวิธีการรักษาที่มากขึ้นและทำให้ผู้ป่วยโรคมะเร็งมีอาการและคุณภาพชีวิตโดยรวมที่ดีขึ้นด้วย สมาคม American Society of Clinical Oncology (ASCO) จึงทำการรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลแบบ systematic review เกี่ยวกับการรักษาต่าง ๆ ในปัจจุบันมาเผยแพร่เพื่อเป็นแนวทางในการดูแลรักษาผู้ป่วยกลุ่มนี้ให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น […]

Advertisements
Neurology

โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง (Myasthenia Gravis)

โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง (Myasthenia gravis, MG) เป็นโรคในกลุ่ม autoimmune disease ชนิดหนึ่งที่มีการสร้างสาร antibodies ที่จับกับ acetylcholine receptors ที่บริเวณ neuromuscular junction และทำให้เกิดการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อ อาการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อที่เกิดขึ้นอาจเกิดเฉพาะจุดหรือเกิดขึ้นทั่วร่างกายก็ได้ ตำแหน่งของอาการอ่อนแรงที่พบได้บ่อย ได้แก่ กล้ามเนื้อบริเวณต้นแขนและขา กล้ามเนื้อลูกตา กล้ามเนื้อที่ใช้ในการหายใจ เป็นต้น […]

Rheumatology

Raynaud’s Phenomenon

ในปี ค.ศ. 1862 Maurice Raynaud ได้ทำวิทยานิพนธ์ที่อธิบายถึงความผิดปกติที่พบในผู้ป่วยหญิงอายุ 26 ปีรายหนึ่งเอาไว้ว่า “เมืออยู่ในอากาศที่เย็นแม้เพียงเล็กน้อย ผู้ป่วยจะสังเกตเห็นว่านิ้วมือของตนเองซีดขาวไม่มีเลือด และรู้สึกชาร่วมด้วย อาการดังนี้มักจะเกิดขึ้นบ่อย ๆ โดยไม่ปรากฎเหตุชัดเจนและมีระยะเวลาไม่แน่นอน จากนั้นจึงค่อย ๆ กลับเป็นปกติอีกครั้งเมื่อมีเลือดไหลเวียนดังเดิมแต่มักจะมีอาการเจ็บปวดร่วมด้วย” ในสมัยนั้นความผิดปกตินี้ถูกเรียกว่า “Raynaud’s disease” […]

Neurology

การดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีภาวะเลือดออกในเยื่อหุ้มสมอง (Subarachnoid Hemorrhage)

ภาวะเลือดออกในเยื่อหุ้มสมอง เป็นภาวะที่มีความสำคัญเนื่องจากสามารถทำให้เสียชีวิตหรือมีความพิการได้ สาเหตุส่วนใหญ่มักเกิดขึ้นจากการโป่งพองของหลอดเลือดในสมองและมีเลือดออกจากจุดที่โป่งพอง หลังจากที่เกิดเลือดออกแล้ว ความเสี่ยงในการเกิดเลือดออกซ้ำจะยังคงสูงอยู่ได้ถึง 30 วันแรกดังนั้นผู้ป่วยจึงควรได้รับการตรวจและรักษาภาวะเลือดออก ร่วมกับรักษาการโป่งพองของหลอดเลือดดังกล่าวเพื่อป้องกันการกลับเป็นซ้ำด้วย […]

Neurology

การดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีอาการปวดศีรษะไมเกรน (Migraine Headache)

อาการปวดศีรษะไมเกรนเป็นอาการที่พบได้บ่อยโดยเฉพาะในหญิงวัยรุ่นถึงวัยผู้ใหญ่ ลักษณะอาการแม้ส่วนใหญ่จะสามารถให้การวินิจฉัยได้ไม่ยาก แต่จำเป็นต้องให้การวินิจฉัยแยกโรคจากอาการปวดศีรษะที่มีสาเหตุอื่น ๆ ออกด้วยเสมอรวมถึงเลือกใช้ยาเพื่อการรักษาอาการที่เกิดขึ้นแล้ว และยาเพื่อป้องกันการเกิดอาการซ้ำให้เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย […]

Hematology

Gene Therapy for Hemophilia B – Now It’s Coming!

ผู้ป่วยโรคฮีโมฟิเลีย (Hemophilia) เป็นกลุ่มผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของการแข็งตัวของเลือดซึ่งสร้างความเจ็บป่วยและความพิการให้กับผู้ป่วยอย่างมาก แต่วันนี้ผู้ป่วยเหล่านี้อาจมีความสุขกับชีวิตได้มากขึ้นจนอาจใกล้เคียงหรือเหมือนคนทั่วไปได้แล้ว เมื่อมีการเผยแพร่ข่าวการวิจัยที่ดีที่สุดสำหรับผู้ป่วยโรค hemophilia B คือการประกาศความสำเร็จของการรักษาโรคนี้ได้ด้วยการรักษาแบบ gene therapy […]

Neurology

Alcohol Withdrawal Syndrome: Part II – Assessment and Management

หลังจากที่ให้การวินิจฉัยด้วยลักษณะอาการทางคลินิกแล้ว ผู้ป่วยภาวะ alcohol withdrawal syndrome ควรได้รับตรวจประเมินและให้การรักษาที่เหมาะสมในขั้นตอนต่อไปอย่างไรบ้าง มาติดตามกันต่อได้ที่นี่ […]

Endocrinology

Diabetic Neuropathy by ADA 2017: ตอนที่ 2: แนวทางการวินิจฉัยและรักษา DSPN

Diffuse symmetrical polyneuropathy (DSPN) เป็นความผิดปกติที่พบบ่อยที่สุดในกลุ่ม diabetic neuropathy และมีลักษณะทางคลินิกหลายแบบแบ่งได้เป็น small-fiber และ large-fiber neuropathy ในส่วนนี้นำเอาส่วนของแนวทางการวินิจฉัยและรักษามาเล่าให้ฟังกันครับ […]

Endocrinology

Diabetic Neuropathy by ADA 2017: ตอนที่ 1: ระบาดวิทยา กลไกการเกิด และชนิด

ในบรรดาภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวานทั้งหมด ความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับเส้นประสาทหรือ diabetic neuropathy เป็นภาวะแทรกซ้อนที่พบได้บ่อยที่สุด ทางสมาคมโรคเบาหวานแห่งสหรัฐอเมริกา จึงออกแนวทางในการตรวจวินิจฉัยและรักษาภาวะนี้ออกมาเพื่อประโยชน์ในการดูแลผู้ป่วย […]

Infectious diseases

การติดเชื้อที่หูในเด็กไม่จำเป็นต้องใช้ยาปฏิชีวนะ

ข้อมูลการศึกษาวิจัยจาก the National Institute for Health and Care Excellence (NICE) ประเทศอังกฤษพบข้อมูลที่บ่งชี้ว่าเด็กที่ป่วยด้วยโรคหูน้ำหนวก หรือโรคหูชั้นกลางอักเสบ (otitis media) อาจไม่จำเป็นต้องได้รับการรักษาด้วยยาปฏิชีวนะเสมอไป […]