Nutrition

Protein Supplements in Muscle Mass and Weight Gain

ปัจจุบันในกลุ่มผู้รักการออกกำลังกายและเสริมสร้างกล้ามเนื้อ มักจะหันมารับประทานโปรตีนเสริมหรือ protein supplement กันมากขึ้นเนื่องจากจะมีส่วนช่วยทำให้กล้ามเนื้อมีการพัฒนาได้เร็วขึ้น แต่ทราบไหมครับว่า โปรตีนที่นำมาใช้เสริมในการสร้างกล้ามเนื้อนั้น มีหลายประเภท และมีคุณสมบัติแตกต่างกัน ถ้าอย่างนั้นควรเลือกอย่างไร มาติดตามกัน […]

Advertisements
บทความวิชาการ

ฝึกกล้ามเนื้อให้ถูกวิธีด้วย Supercompensation cycle

การออกกำลังกายหรือฝึกกล้ามเนื้อ ไม่ว่าจะเพื่อให้เกิดความแข็งแรง หรือเพิ่มขนาดให้เพิ่มขึ้น ล้วนต้องอาศัยหลักการหนึ่งที่เรียกว่า Supercompensation cycle เพื่อทำให้กล้ามเนื้อมีการปรับตัวและพัฒนาความแข็งแรงให้มากขึ้น หลักการนี้เป็นอย่างไรมาติดตามกัน […]