แพทย์แผนไทย

“เกิดมาร่างกายครบ ๓๒” หมายถึงอะไร?

เมื่อครอบครัวมีโอกาสได้ต้อนรับสมาชิกใหม่ที่เพิ่งคลอดใหม่ หลายคนอาจเคยได้ยินผู้เฒ่าผู้แก่ถามว่า เด็กน้อยนั้นเป็นอย่างไร “ครบ ๓๒” หรือไม่ ตัวผู้เขียนเองก็เคยได้ยินหลายครั้งแต่พยายายามนับอวัยวะต่าง ๆ อย่างไรก็ไม่ได้ตรงกับตัวเลขนี้ ตอนนี้มีโอกาสได้เรียนรู้การแพทย์แผนไทยจึงมาถึงบางอ้อว่า หมายถึงอะไร จึงถือโอกาสนำมาเล่าสู่กันฟังนะครับ […]

Advertisements
Pulmonary medicine

Mechanisms of Lung Atelectasis

คำว่า Atelectasis มาจากคำว่า atelec (ἀτελής) แปลว่า incomplete และคำว่า -ectasis (ἔκτασις) แปลว่า stretching หรือขยายยืดออก ดังนั้น คำว่า atelectasis จึงมีความหมายว่า ไม่ขยายตัวออกมา นั่นเอง คำนี้ถูกนำมาใช้อธิบายถึงภาวะปอดไม่ขยายหรือที่เรียกว่าปอดแฟบ (collapse) นั่นเอง […]

Pulmonary medicine

Understanding Metabolic Acidosis

ในภาวะปกติร่างกายของคนเราจะมีการรักษาสภาวะสมดุลความเป็นกรด-ด่างเอาไว้ให้เหมาะสมกับกระบวนการทางเคมีต่าง ๆ ของร่างกาย และค่อนข้างคงที่เกือบตลอดเวลา หากร่างกายมีความเป็นกรดเพิ่มขึ้นจากสารบางชนิดในร่างกายหรือจากความผิดปกติของการทำงานของไต เราเรียกภาวะนี้ว่า metabolic acidosis […]