Pulmonary medicine

Digital Clubbing…in COPD?

ผู้ป่วยชายอายุ 74 ปี ได้รับการวินิจฉัยเป็นโรคปอดอุดกั้น (chronic obstructive pulmonary disease, COPD) มานาน 10 ปี และมีประวัติสูบบุหรี่วันละ 15-20 มวนต่อวันมานาน 40 ปี (คำนวณได้ประมาณ 30-40 pack-years) ปัจจุบันลดลงแล้วแต่ยังสูบวันละ 2-3 มวน วันนี้มารับการตรวจติดตามการรักษาเหมือนทุก ๆ ครั้งที่ผ่านมา แต่วันนี้ผู้ป่วยมีอาการใหม่ปรากฏขึ้นมาด้วย นั่นคือ อาการเจ็บที่บริเวณสะบักด้านขวา […]

Advertisements
Pulmonary medicine

แนวทางการดูแลผู้ป่วยที่ตรวจพบจุดผิดปกติบนภาพถ่ายรังสีทรวงอก (Incidental Pulmonary Nodules) โดย Fleischner Society 2017

หลังจากที่มีการเผยแพร่แนวทางและคำแนะนำในการดูแลผู้ป่วยที่ตรวจพบจุดผิดปกติบนภาพถ่ายรังสีทรวงอกโดยคณะผู้เชี่ยวชาญด้านรังสีวิทยา Fleischner Society ในปี 2005 และ 2013 ที่ผ่านมา ก็มีข้อมูลรายงานการวิจัยเกี่ยวกับโรคและการวินิจฉัยโรคของจุดผิดปกติเหล่านี้เพิ่มมากขึ้น จึงได้มีการทบทวนและปรับปรุงแนวทางการดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้ขึ้นมาใหม่ในปี 2017 เพื่อให้การดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น […]

Pulmonary medicine

กระดูกสันหลังคด (Kyphoscoliosis): โรคเกิดที่หลัง ทำพังทั้งหัวใจ

กระดูกสันหลังคดหรือ kyphoscoliosis เป็นโรคของกระดูกหลังที่พบได้ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ และเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ แต่ทราบหรือไม่ครับว่า การเกิดโรคของกระดูกหลังแบบนี้ สามารถสร้างผลกระทบไปถึงปอดและหัวใจได้ เข้าทำนอง “แทงข้างหลัง ทะลุถึงหัวใจ” เลยทีเดียว […]

Pulmonary medicine

Pneumothorax Ex Vacuo

หลังจากที่ได้นำเอาเรื่องของการวินิจฉัยภาวะที่ปอดไม่สามารถขยายได้หลังจากการระบายของเหลวในช่องเยื่อหุ้มปอด (pleural effusion) ได้แก่ lung entrapment และ trapped lung ไป ในครั้งนี้ก็ถือโอกาสเอาภาพถ่ายรังสีทรวงอกของผู้ป่วยที่เป็น trapped lung มาให้ตัวเป็นตัวอย่างจริงนะครับ อันนี้มีชื่อเรียกเก๋ ๆ ด้วยนะครับ มันคือ pneumothorax ex vacuo […]

Pulmonary medicine

Phantom Tumor of the Lung

ตรวจพบก้อนในปอดน่าสงสัยจะเป็นมะเร็ง แต่เอ๊ะทำไมเพิ่งจะตรวจพบ แถมลักษณะก้อนยังดูแปลก หรือว่าจะเป็น phantom tumor? ว่าแต่ phantom tumor นี่คืออะไรกันล่ะ […]

Pulmonary medicine

Interesting Case: 24-Year-Old Man with Progressive Lobar Collapse

ผู้ป่วยชายอายุ 24 ปี เดิมแข็งแรงดี ไม่สูบบุหรี่ ไปเป็นทหารเกณฑ์รับใช้ชาติกลับมาทำงานได้ตามปกติ ชอบเตะฟุตบอลและว่ายน้ำ ช่วง 6 เดือนก่อนสังเกตว่ามีอาการไอแห้ง ๆ และเหนื่อยมากขึ้นเรื่อย ๆ วินิจฉัยเป็นหลอดลมอักเสบและปอดอักเสบได้ยามาหลายครั้งแต่ไม่ดีขึ้น น่าจะเป็นจากสาเหตุใด […]

Pulmonary medicine

Mechanisms of Lung Atelectasis

คำว่า Atelectasis มาจากคำว่า atelec (ἀτελής) แปลว่า incomplete และคำว่า -ectasis (ἔκτασις) แปลว่า stretching หรือขยายยืดออก ดังนั้น คำว่า atelectasis จึงมีความหมายว่า ไม่ขยายตัวออกมา นั่นเอง คำนี้ถูกนำมาใช้อธิบายถึงภาวะปอดไม่ขยายหรือที่เรียกว่าปอดแฟบ (collapse) นั่นเอง […]

เกร็ดความรู้

Silhouette Sign in Chest Radiography

Silhouette sign นั้น อาศัยหลักการที่ว่า หากรอยโรคที่มีความทึบรังสี (opacity) ใกล้เคียงหรือเท่ากับอวัยวะในทรวงอก มาบรรจบกันหรือสัมผัสขอบซึ่งกันและกันกับอวัยวะนั้น เมื่อถ่ายภาพรังสีออกมา ก็จะพบว่าขอบของอวัยวะนั้นถูกกลืนหายไปดูเหมือนเป็นเนื้อเดียวกันกับรอยโรคนั้น […]

Cardiology

Pneumonia, Heart Failure, or both?

ปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตแพทย์ โดยเฉพาะหมอโรคหัวใจกับหมอโรคปอด ที่มักจะต้องมาอภิปรายถกเถียงกันอยู่เสมอ ก็คือปัญหาเรื่องการวินิจฉัยว่า ความผิดปกติของผู้ป่วยที่เห็นอยู่บนภาพถ่ายร้งสีทรวงอกนี้ เป็นจากการอักเสบติดเชื้อของปอด (Pneumonia) หรือเป็นจากน้ำท่วมปอด (Pulmonary edema) เพราะมีภาวะหัวใจทำงานล้มเหลว (Heart failure) […]

เกร็ดความรู้

Foreign body aspiration as a cause of localized wheezing

ผู้ป่วยที่มีอาการหอบเหนื่อย แน่นหน้าอก หายใจมีเสียงวี๊ด มักจะได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคหืดเนื่องจากเป็นโรคได้พบได้บ่อย อย่างไรก็ตามยังมีความผิดปกติอื่น ๆ ที่ทำให้เกิดอาการลักษณะเดียวกันก็ได้ ดังเช่นในผู้ป่วยรายนี้ […]