Pulmonary medicine

Global Initiative for Asthma (GINA) Guidelines: Update 2018

คณะกรรมการ the GINA Science committee ก่อตั้งขึ้นเป็นครั้งแรกในปี 2002 เพื่อรวบรวมและทบทวนผลการค้นคว้าวิจัยต่าง ๆ เกี่ยวกับการดูแลรักษาและจัดการโรคหืด และมีการทบทวนซ้ำเป็นประจำทุกปีร่วมกับสมาคมอื่น ๆ เช่น American Thoracic Society (ATS) และ European Respiratory Society (ERS) และในปี 2018 นี้ทางคณะกรรมการก็ได้ออกเผยแพร่แนวทางเวชปฏิบัติ GINA guidelines ฉบับปรับปรุงใหม่ […]

Advertisements
Pulmonary medicine

Digital Clubbing…in COPD?

ผู้ป่วยชายอายุ 74 ปี ได้รับการวินิจฉัยเป็นโรคปอดอุดกั้น (chronic obstructive pulmonary disease, COPD) มานาน 10 ปี และมีประวัติสูบบุหรี่วันละ 15-20 มวนต่อวันมานาน 40 ปี (คำนวณได้ประมาณ 30-40 pack-years) ปัจจุบันลดลงแล้วแต่ยังสูบวันละ 2-3 มวน วันนี้มารับการตรวจติดตามการรักษาเหมือนทุก ๆ ครั้งที่ผ่านมา แต่วันนี้ผู้ป่วยมีอาการใหม่ปรากฏขึ้นมาด้วย นั่นคือ อาการเจ็บที่บริเวณสะบักด้านขวา […]

Pulmonary medicine

Plateau Pressure คืออะไร ใช้ประโยชน์อย่างไร

สำหรับผู้ป่วยที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจในระยะที่มีปัญหาระบบการหายใจล้มเหลว (respiratory failure) อากาศที่ผ่านจากเครื่องช่วยหายใจเข้าไปสู่ปอดผู้ป่วยนั้นจะทำให้เกิดแรงดันบวกในทางเดินหายใจคือมีแรงดันสูงกว่าแรงดันอากาศที่อยู่ภายนอก ซึ่งแรงดันดังกล่าวนี้อาจจะมากหรือน้อยก็ได้ขึ้นอยู่กับความสามารถในการยืดขยายของปอด (compliance) และแรงเสียดทานหรือแรงต้านการไหลของอากาศผ่านทางเดินหายใจ (airflow resistance) แรงดันที่เกิดขึ้นนี้หากสูงมากเกินไปอาจเป็นอันตรายต่อทางเดินหายใจและปอดของผู้ป่วยได้ จึงมีแนวคิดเกี่ยวกับการวัดแรงดันที่เกิดขึ้นและนำมาใช้เป็นแนวทางในการลดโอกาสในการเกิดอันตรายที่จะเกิดจากการใช้เครื่องช่วยหายใจ เรียกว่า plateau pressure […]

Pulmonary medicine

แนวทางการดูแลผู้ป่วยที่ตรวจพบจุดผิดปกติบนภาพถ่ายรังสีทรวงอก (Incidental Pulmonary Nodules) โดย Fleischner Society 2017

หลังจากที่มีการเผยแพร่แนวทางและคำแนะนำในการดูแลผู้ป่วยที่ตรวจพบจุดผิดปกติบนภาพถ่ายรังสีทรวงอกโดยคณะผู้เชี่ยวชาญด้านรังสีวิทยา Fleischner Society ในปี 2005 และ 2013 ที่ผ่านมา ก็มีข้อมูลรายงานการวิจัยเกี่ยวกับโรคและการวินิจฉัยโรคของจุดผิดปกติเหล่านี้เพิ่มมากขึ้น จึงได้มีการทบทวนและปรับปรุงแนวทางการดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้ขึ้นมาใหม่ในปี 2017 เพื่อให้การดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น […]

Pulmonary medicine

GeneXpert: Enhancement of TB Diagnosis

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาจำนวนผู้ป่วยที่เป็นวัณโรค และวัณโรคชนิดดื้อยาหลายขนาน เพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ นักวิจัยทั่วโลกรวมถึงองค์การอนามัยโลก (World Health Organization, WHO) และองค์กรหลายองค์กรเช่น Stop TB partnership จึงมีความพยายามในการค้นหาวิธีการวินิจฉัยวัณโรคและวัณโรคดื้อยาให้ได้เร็วขึ้นกว่าเดิม ด้วยการนำเอาเทคโนโลยี molecular test ที่เรียกว่า GeneXpert มาใช้

[…]

Pulmonary medicine

กระดูกสันหลังคด (Kyphoscoliosis): โรคเกิดที่หลัง ทำพังทั้งหัวใจ

กระดูกสันหลังคดหรือ kyphoscoliosis เป็นโรคของกระดูกหลังที่พบได้ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ และเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ แต่ทราบหรือไม่ครับว่า การเกิดโรคของกระดูกหลังแบบนี้ สามารถสร้างผลกระทบไปถึงปอดและหัวใจได้ เข้าทำนอง “แทงข้างหลัง ทะลุถึงหัวใจ” เลยทีเดียว […]

Pulmonary medicine

“หนูจับวัณโรค” ผู้ช่วยแพทย์ตัวฉกาจแห่งยุคอนาคต

ในยุคปัจจุบันที่การระบาดของวัณโรคยังคงเป็นปัญหา และความสามารถในการตรวจค้นหาผู้ป่วยที่ติดเชื้อยังไม่มีประสิทธิภาพมากพอ เราก็ได้เพื่อนร่วมโลกมือหนึ่งเข้ามาช่วยเหลืองานนี้โดยเฉพาะ เขาคือ “หนูจับวัณโรค” เขาคือใคร มาจากไหน มาติดตามกันครับ […]

Pulmonary medicine

Phantom Tumor of the Lung

ตรวจพบก้อนในปอดน่าสงสัยจะเป็นมะเร็ง แต่เอ๊ะทำไมเพิ่งจะตรวจพบ แถมลักษณะก้อนยังดูแปลก หรือว่าจะเป็น phantom tumor? ว่าแต่ phantom tumor นี่คืออะไรกันล่ะ […]

Pulmonary medicine

Pleural Pressure: How to Measure

การประเมินโอกาสที่ปอดจะขยายได้ (expandability) หลังจากการทำหัตถการเจาะเก็บของเหลวจากช่องเยื่อหุ้มปอด (thoracentesis) นั้นโดยการคำนวณค่าความยืดหยุ่นของเยื่อหุ้มปอดหรือ pleural elastance ซึ่งในการคำนวณจะต้องทำการวัดแรงดันในช่องเยื่อหุ้มปอดหรือ pleural pressure เสียก่อน ขั้นตอนการวัดนั้นทำอย่างไรไปติดตามกัน […]

Pulmonary medicine

Management of Postextubation Laryngeal Edema

Post-extubation laryngeal edema เป็นปัญหาที่พบได้บ่อยและเป็นสาเหตุที่สำคัญอย่างหนึ่งที่ทำให้ผู้ป่วยต้องกลับไปใส่ท่อหายใจใหม่ และส่งผลทำให้ระยะเวลาในใช้เครื่องช่วยหายใจ การนอนโรงพยาบาล และโอกาสในการเกิดภาวะแทรกซ้อนและโอกาสเสียชีวิตเพิ่มมากขึ้นด้วย ทราบหรือไม่ครับว่า เรามีวิธีการจัดการกับภาวะนี้อย่างไร […]