Cardiology

5-min Medical Knowledge: Statin-induced autoimmune myopathy

เดิมทีเราทราบกันอยู่แล้วว่า ยาในกลุ่ม statins นั้นอาจทำให้เกิดความผิดปกติของกล้ามเนื้อจากยาเช่น มีอาการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อ และมีระดับเอนไซม์ในกล้ามเนื้อ creatine kinase เพิ่มสูงขึ้นนั้นแต่พบได้ไม่บ่อย (1 ใน 10,000 คนที่ใช้ยา) เท่านั้น และสามารถหายเองได้ภายหลังจากหยุดใช้ยาแล้ว อย่างไรก็ตาม เมื่อไม่นานมานี้ได้มีรายงานเกี่ยวกับ ความผิดปกติของกล้ามเนื้อที่เกิดขึ้นจากการใช้ยาในกลุ่ม statins ซึ่งแตกต่างไปจากความผิดปกติแบบเดิม นั่น คือ statin-associated autoimmune myopathy โรคนี้เจอบ่อยมากไหม? ในปัจจุบันยังไม่ทราบอุบัติการณ์ของโรค statin-associated autoimmune myopathy ที่แน่ชัดมากนัก แต่คาดว่าน่าจะมีอยู่ราว 2-3 รายต่อประชากร 100,000 […]

Advertisements
Neurology

Alcohol Withdrawal Syndrome: Part I – Pathophysiology and Diagnosis

ใกล้เข้าช่วงวันหยุดยาวและเทศกาลกันอีกแล้ว แพทย์และบุคลากรคงต้องเตรียมตัวรับมือกับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดจากพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ของผู้ป่วยกันนะครับ ภาวะหนึ่งที่สำคัญและจำเป็นต้องได้รับการวินิจฉัยและรักษาให้ถูกต้องก็คือ อาการถอนฤทธิ์แอลกอฮอล์ (alcohol withdrawal syndrome) […]

Pulmonary medicine

Pneumothorax Ex Vacuo

หลังจากที่ได้นำเอาเรื่องของการวินิจฉัยภาวะที่ปอดไม่สามารถขยายได้หลังจากการระบายของเหลวในช่องเยื่อหุ้มปอด (pleural effusion) ได้แก่ lung entrapment และ trapped lung ไป ในครั้งนี้ก็ถือโอกาสเอาภาพถ่ายรังสีทรวงอกของผู้ป่วยที่เป็น trapped lung มาให้ตัวเป็นตัวอย่างจริงนะครับ อันนี้มีชื่อเรียกเก๋ ๆ ด้วยนะครับ มันคือ pneumothorax ex vacuo […]

Cardiology

Re-entry: a Mechanism of Tachyarrhythmia

กลไกการเกิดภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะแบบ re-entry นั้นเป็นกลไกที่พบได้บ่อยมาก และส่วนใหญ่นั้นมีสาเหตุมาจากความผิดปกติของเนื้อเยื่อหัวใจที่ทำหน้าที่นำกระแสไฟฟ้าภายในหัวใจนั่นเอง ส่วนจะมีกลไกอย่างไรไปติดตามกัน […]

Endocrinology

Amiodarone and thyroid

ปัจจุบันยา amiodarone ถูกนำมาใช้ในการรักษาภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะกันมากขึ้นเนื่องจากสามารถใช้รักษาภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะได้หลายประเภท แต่ทราบหรือไม่ครับว่ายานี้อาจทำให้เกิดความผิดปกติของการทำงานของต่อมไธรอยด์ได้ครับ […]

Pulmonary medicine

Mechanisms of Lung Atelectasis

คำว่า Atelectasis มาจากคำว่า atelec (ἀτελής) แปลว่า incomplete และคำว่า -ectasis (ἔκτασις) แปลว่า stretching หรือขยายยืดออก ดังนั้น คำว่า atelectasis จึงมีความหมายว่า ไม่ขยายตัวออกมา นั่นเอง คำนี้ถูกนำมาใช้อธิบายถึงภาวะปอดไม่ขยายหรือที่เรียกว่าปอดแฟบ (collapse) นั่นเอง […]

Endocrinology

Dawn phenomenon and Somogyi effect in diabetics

ผู้ป่วยเบาหวานจำนวนไม่น้อยที่มีปัญหาเรื่องน้ำตาลในเลือดก่อนรับประทานอาหาร (fasting blood glucose) เพิ่มขึ้นสูงในตอนเช้า ซึ่งการเพิ่มขึ้นนี้อาจเป็นจากปรากฎการณ์ที่เรียกว่า Dawn phenomenon หรือ Somogyi effect มาติดตามดูกันว่า มีความแตกต่างกันอย่างไรและวินิจฉัยได้อย่างไร […]

Pulmonary medicine

Cheyne-Stokes respiration…in action

Cheyne-Stokes respiration เป็นรูปแบบของการหายใจที่เกิดขึ้นในขณะที่ผู้ป่วยหลับ โดยมีการหยุดหายใจ (apnea) เป็นพัก ๆ สลับกับช่วงที่มีการหายใจ โดยขณะที่หายใจ จะเริ่มต้นจากการหายใจตื้น ๆ เพิ่มความลึกขึ้นเรื่อย ๆ จากนั้นจึงกลับไปตื้นลงอีกครั้งจนกระทั่งหยุดไปอีก (เรียกว่า crescendo-decrescendo pattern) […]

Cardiology

Physical signs: ภาวะนิ้วปุ้มหรือนิ้วกระบอง (Digital clubbing)

ภาวะนิ้วปุ้มหรือนิ้วกระบอง (digital clubbing) เป็นความผิดปกติของนิ้วและเล็บที่พบได้บ่อยและเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ การตรวจพบภาวะนิ้วปุ้มจะช่วยในการวินิจฉัยโรคบางอย่างได้ชัดเจนขึ้น จึงนับว่าเป็นลักษณะจากการตรวจร่างกายที่มีประโยชน์มาก […]

เกร็ดความรู้

Physical signs in cardiology: S4 gallop

S4 gallop หรือ Fourth heart sound (บางครั้งก็เรียกว่า Atrial gallop หรือ presystolic gallop) ที่ได้ชื่อว่า Atrial gallop นั้น ก็เพราะเสียงนี้เกิดขึ้นจากการทำงานของหัวใจห้องบน (Atrium) นั่นเอง เสียงนี้มักจะพบได้ในผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องของการคลายตัวของกล้ามเนื้อหัวใจไม่เต็มที่ หรือมีกล้ามเนื้อหัวใจหนาตัว […]