บทความวิชาการ

ฝึกกล้ามเนื้อให้ถูกวิธีด้วย Supercompensation cycle

การออกกำลังกายหรือฝึกกล้ามเนื้อ ไม่ว่าจะเพื่อให้เกิดความแข็งแรง หรือเพิ่มขนาดให้เพิ่มขึ้น ล้วนต้องอาศัยหลักการหนึ่งที่เรียกว่า Supercompensation cycle เพื่อทำให้กล้ามเนื้อมีการปรับตัวและพัฒนาความแข็งแรงให้มากขึ้น หลักการนี้เป็นอย่างไรมาติดตามกัน […]

Advertisements