Cardiology

5-min Medical Knowledge: Statin-induced autoimmune myopathy

เดิมทีเราทราบกันอยู่แล้วว่า ยาในกลุ่ม statins นั้นอาจทำให้เกิดความผิดปกติของกล้ามเนื้อจากยาเช่น มีอาการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อ และมีระดับเอนไซม์ในกล้ามเนื้อ creatine kinase เพิ่มสูงขึ้นนั้นแต่พบได้ไม่บ่อย (1 ใน 10,000 คนที่ใช้ยา) เท่านั้น และสามารถหายเองได้ภายหลังจากหยุดใช้ยาแล้ว อย่างไรก็ตาม เมื่อไม่นานมานี้ได้มีรายงานเกี่ยวกับ ความผิดปกติของกล้ามเนื้อที่เกิดขึ้นจากการใช้ยาในกลุ่ม statins ซึ่งแตกต่างไปจากความผิดปกติแบบเดิม นั่น คือ statin-associated autoimmune myopathy โรคนี้เจอบ่อยมากไหม? ในปัจจุบันยังไม่ทราบอุบัติการณ์ของโรค statin-associated autoimmune myopathy ที่แน่ชัดมากนัก แต่คาดว่าน่าจะมีอยู่ราว 2-3 รายต่อประชากร 100,000 […]

Advertisements
Neurology

โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง (Myasthenia Gravis)

โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง (Myasthenia gravis, MG) เป็นโรคในกลุ่ม autoimmune disease ชนิดหนึ่งที่มีการสร้างสาร antibodies ที่จับกับ acetylcholine receptors ที่บริเวณ neuromuscular junction และทำให้เกิดการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อ อาการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อที่เกิดขึ้นอาจเกิดเฉพาะจุดหรือเกิดขึ้นทั่วร่างกายก็ได้ ตำแหน่งของอาการอ่อนแรงที่พบได้บ่อย ได้แก่ กล้ามเนื้อบริเวณต้นแขนและขา กล้ามเนื้อลูกตา กล้ามเนื้อที่ใช้ในการหายใจ เป็นต้น […]

Pulmonary medicine

Cheyne-Stokes respiration…in action

Cheyne-Stokes respiration เป็นรูปแบบของการหายใจที่เกิดขึ้นในขณะที่ผู้ป่วยหลับ โดยมีการหยุดหายใจ (apnea) เป็นพัก ๆ สลับกับช่วงที่มีการหายใจ โดยขณะที่หายใจ จะเริ่มต้นจากการหายใจตื้น ๆ เพิ่มความลึกขึ้นเรื่อย ๆ จากนั้นจึงกลับไปตื้นลงอีกครั้งจนกระทั่งหยุดไปอีก (เรียกว่า crescendo-decrescendo pattern) […]

Cardiology

Physical signs: ภาวะนิ้วปุ้มหรือนิ้วกระบอง (Digital clubbing)

ภาวะนิ้วปุ้มหรือนิ้วกระบอง (digital clubbing) เป็นความผิดปกติของนิ้วและเล็บที่พบได้บ่อยและเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ การตรวจพบภาวะนิ้วปุ้มจะช่วยในการวินิจฉัยโรคบางอย่างได้ชัดเจนขึ้น จึงนับว่าเป็นลักษณะจากการตรวจร่างกายที่มีประโยชน์มาก […]

เกร็ดความรู้

Physical signs in cardiology: S4 gallop

S4 gallop หรือ Fourth heart sound (บางครั้งก็เรียกว่า Atrial gallop หรือ presystolic gallop) ที่ได้ชื่อว่า Atrial gallop นั้น ก็เพราะเสียงนี้เกิดขึ้นจากการทำงานของหัวใจห้องบน (Atrium) นั่นเอง เสียงนี้มักจะพบได้ในผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องของการคลายตัวของกล้ามเนื้อหัวใจไม่เต็มที่ หรือมีกล้ามเนื้อหัวใจหนาตัว […]