เกร็ดความรู้

Foreign body aspiration as a cause of localized wheezing

ผู้ป่วยที่มีอาการหอบเหนื่อย แน่นหน้าอก หายใจมีเสียงวี๊ด มักจะได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคหืดเนื่องจากเป็นโรคได้พบได้บ่อย อย่างไรก็ตามยังมีความผิดปกติอื่น ๆ ที่ทำให้เกิดอาการลักษณะเดียวกันก็ได้ ดังเช่นในผู้ป่วยรายนี้ […]

Advertisements