Pulmonary medicine

Digital Clubbing…in COPD?

ผู้ป่วยชายอายุ 74 ปี ได้รับการวินิจฉัยเป็นโรคปอดอุดกั้น (chronic obstructive pulmonary disease, COPD) มานาน 10 ปี และมีประวัติสูบบุหรี่วันละ 15-20 มวนต่อวันมานาน 40 ปี (คำนวณได้ประมาณ 30-40 pack-years) ปัจจุบันลดลงแล้วแต่ยังสูบวันละ 2-3 มวน วันนี้มารับการตรวจติดตามการรักษาเหมือนทุก ๆ ครั้งที่ผ่านมา แต่วันนี้ผู้ป่วยมีอาการใหม่ปรากฏขึ้นมาด้วย นั่นคือ อาการเจ็บที่บริเวณสะบักด้านขวา […]

Advertisements
Pulmonary medicine

Plateau Pressure คืออะไร ใช้ประโยชน์อย่างไร

สำหรับผู้ป่วยที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจในระยะที่มีปัญหาระบบการหายใจล้มเหลว (respiratory failure) อากาศที่ผ่านจากเครื่องช่วยหายใจเข้าไปสู่ปอดผู้ป่วยนั้นจะทำให้เกิดแรงดันบวกในทางเดินหายใจคือมีแรงดันสูงกว่าแรงดันอากาศที่อยู่ภายนอก ซึ่งแรงดันดังกล่าวนี้อาจจะมากหรือน้อยก็ได้ขึ้นอยู่กับความสามารถในการยืดขยายของปอด (compliance) และแรงเสียดทานหรือแรงต้านการไหลของอากาศผ่านทางเดินหายใจ (airflow resistance) แรงดันที่เกิดขึ้นนี้หากสูงมากเกินไปอาจเป็นอันตรายต่อทางเดินหายใจและปอดของผู้ป่วยได้ จึงมีแนวคิดเกี่ยวกับการวัดแรงดันที่เกิดขึ้นและนำมาใช้เป็นแนวทางในการลดโอกาสในการเกิดอันตรายที่จะเกิดจากการใช้เครื่องช่วยหายใจ เรียกว่า plateau pressure […]

Pulmonary medicine

แนวทางการดูแลผู้ป่วยที่ตรวจพบจุดผิดปกติบนภาพถ่ายรังสีทรวงอก (Incidental Pulmonary Nodules) โดย Fleischner Society 2017

หลังจากที่มีการเผยแพร่แนวทางและคำแนะนำในการดูแลผู้ป่วยที่ตรวจพบจุดผิดปกติบนภาพถ่ายรังสีทรวงอกโดยคณะผู้เชี่ยวชาญด้านรังสีวิทยา Fleischner Society ในปี 2005 และ 2013 ที่ผ่านมา ก็มีข้อมูลรายงานการวิจัยเกี่ยวกับโรคและการวินิจฉัยโรคของจุดผิดปกติเหล่านี้เพิ่มมากขึ้น จึงได้มีการทบทวนและปรับปรุงแนวทางการดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้ขึ้นมาใหม่ในปี 2017 เพื่อให้การดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น […]

Pulmonary medicine

GeneXpert: Enhancement of TB Diagnosis

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาจำนวนผู้ป่วยที่เป็นวัณโรค และวัณโรคชนิดดื้อยาหลายขนาน เพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ นักวิจัยทั่วโลกรวมถึงองค์การอนามัยโลก (World Health Organization, WHO) และองค์กรหลายองค์กรเช่น Stop TB partnership จึงมีความพยายามในการค้นหาวิธีการวินิจฉัยวัณโรคและวัณโรคดื้อยาให้ได้เร็วขึ้นกว่าเดิม ด้วยการนำเอาเทคโนโลยี molecular test ที่เรียกว่า GeneXpert มาใช้

[…]

Pulmonary medicine

Setting Ventilator in Pressure-Regulated Volume-Controlled (PRVC) Mode

การช่วยหายใจผ่านเครื่องช่วยหายใจทั้งในแบบ pressure-controlled และ volume controlled ventilation ต่างก็มีข้อจำกัดในแง่ที่มีค่าปริมาตรและแรงดันในทางเดินหายใจที่ไม่แน่นอน ด้วยเหตุนี้จึงมีแนวคิดในการใช้การหายใจรูปแบบใหม่ที่สามารถควบคุมทั้งปริมาตรให้ได้ตามที่ต้องการ โดยมีการควบคุมแรงดันให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมได้ด้วยขึ้นมา เรียกว่า pressure-regulated volume-controlled (PRVC) ventilation […]

Pulmonary medicine

กระดูกสันหลังคด (Kyphoscoliosis): โรคเกิดที่หลัง ทำพังทั้งหัวใจ

กระดูกสันหลังคดหรือ kyphoscoliosis เป็นโรคของกระดูกหลังที่พบได้ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ และเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ แต่ทราบหรือไม่ครับว่า การเกิดโรคของกระดูกหลังแบบนี้ สามารถสร้างผลกระทบไปถึงปอดและหัวใจได้ เข้าทำนอง “แทงข้างหลัง ทะลุถึงหัวใจ” เลยทีเดียว […]

Pulmonary medicine

“หนูจับวัณโรค” ผู้ช่วยแพทย์ตัวฉกาจแห่งยุคอนาคต

ในยุคปัจจุบันที่การระบาดของวัณโรคยังคงเป็นปัญหา และความสามารถในการตรวจค้นหาผู้ป่วยที่ติดเชื้อยังไม่มีประสิทธิภาพมากพอ เราก็ได้เพื่อนร่วมโลกมือหนึ่งเข้ามาช่วยเหลืองานนี้โดยเฉพาะ เขาคือ “หนูจับวัณโรค” เขาคือใคร มาจากไหน มาติดตามกันครับ […]

Pulmonary medicine

Management of Weaning Failure

ผู้ป่วยที่เกิดภาวะระบบการหายใจล้มเหลวจากสาเหตุต่าง ๆ จนต้องอาศัยเครื่องช่วยหายใจเพื่อประคับประคองอาการในระหว่างที่ได้รับการรักษาที่สาเหตุนั้น หลังจากที่ได้รับการรักษาก็มักจะสามารถกลับมาใช้ระบบการหายใจของตนเองได้ โดยไม่ต้องพึ่งพาเครื่องช่วยหายใจอีก อย่างไรก็ตามยังมีผู้ป่วยส่วนหนึ่งที่ประสบปัญหา ไม่สามารถหายใจเอง และถอดเครื่องช่วยหายใจออกได้ เรียกภาวะนี้ว่า weaning failure […]

Pulmonary medicine

การใช้เครื่องช่วยหายใจแบบ ASV Mode: ตอนที่ 2 การปรับเครื่องและการใช้เพื่อ weaning

สำหรับในตอนนี้เป็นตอนต่อจาก ตอนที่ 1 แนวคิดและการตั้งค่าต่าง ๆ ของเครื่อง โดยในตอนที่แล้วจะกล่าวถึงแนวคิดที่นำไปสู่การช่วยหายใจในลักษณะนี้และค่าต่าง ๆ ที่เราสามารถปรับตั้งได้ใน mode นี้ ส่วนในตอนนี้จะกล่าวถึงรูปแบบการทำงานของเครื่องช่วยหายใจใน mode นี้ และวิธีการใช้ในกรณีที่จะให้ผู้ป่วยเริ่มหย่าจากเครื่องช่วยหายใจ (weaning) ครับ […]

Pulmonary medicine

การใช้เครื่องช่วยหายใจแบบ ASV Mode: ตอนที่ 1 แนวคิดและการตั้งค่าต่าง ๆ ของเครื่อง

หลาย ๆ คนอาจจะไม่เคยได้ยินการใช้ ventilator ใน mode Adaptive Support Ventilation (ASV) ในการดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาระบบการหายใจล้มเหลวเพราะรูปแบบการช่วยหายใจลักษณะนี้ ไม่ได้มีในเครื่องช่วยหายใจทุกรุ่น แต่เนื่องจากเริ่มมีการใช้มากขึ้นบ้างแล้ว และเป็นรูปแบบที่มีแนวคิดที่น่าจะสามารถนำไปใช้ได้ดี เลยนำมาเล่าให้ฟังเพื่อทำความรู้จักและนำไปใช้นะครับ […]