Pulmonary medicine

Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD) Guidelines: 2018 Update

แนวทางเวชปฏิบัติสำหรับการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (chronic obstructive pulmonary disease, COPD) ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในชื่อของ GOLD guidelines นั้นได้รับการเผยแพร่และปรับปรุงใหม่อยู่เป็นประจำทุกปีตั้งแต่ปี 2001 เป็นต้นมา และหลังจากนั้นก็ยังมีการปรับปรุงแนวทางใหม่ตามมาอีกเรื่อย ๆ เป็นประจำ (ช่างขยันจริง ๆ) สำหรับในปี 2018 นี้ก็เช่นเดียวกันซึ่งมีการปรับปรุงเนื้อหาบางส่วนจากปี 2017 ส่วนจะมีอะไรบ้าง มาติดตามกันครับ […]

Advertisements
Pulmonary medicine

Global Initiative for Asthma (GINA) Guidelines: Update 2018

คณะกรรมการ the GINA Science committee ก่อตั้งขึ้นเป็นครั้งแรกในปี 2002 เพื่อรวบรวมและทบทวนผลการค้นคว้าวิจัยต่าง ๆ เกี่ยวกับการดูแลรักษาและจัดการโรคหืด และมีการทบทวนซ้ำเป็นประจำทุกปีร่วมกับสมาคมอื่น ๆ เช่น American Thoracic Society (ATS) และ European Respiratory Society (ERS) และในปี 2018 นี้ทางคณะกรรมการก็ได้ออกเผยแพร่แนวทางเวชปฏิบัติ GINA guidelines ฉบับปรับปรุงใหม่ […]

Oncology

แนวทางใช้ยารักษาอาการคลื่นไส้อาเจียนจากการรักษาในผู้ป่วยมะเร็ง ล่าสุดโดย ASCO

ในระยะเวลากว่า 2 ทศวรรษที่ผ่านมาได้มีการค้นคว้าพัฒนายาใหม่ ๆ สำหรับใช้บรรเทาอาการคลื่นไส้อาเจียนที่เกิดขึ้นการรักษามะเร็งเพิ่มขึ้นอย่างมากทำให้แพทย์มีทางเลือกที่ในการใช้ยาและวิธีการรักษาที่มากขึ้นและทำให้ผู้ป่วยโรคมะเร็งมีอาการและคุณภาพชีวิตโดยรวมที่ดีขึ้นด้วย สมาคม American Society of Clinical Oncology (ASCO) จึงทำการรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลแบบ systematic review เกี่ยวกับการรักษาต่าง ๆ ในปัจจุบันมาเผยแพร่เพื่อเป็นแนวทางในการดูแลรักษาผู้ป่วยกลุ่มนี้ให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น […]

Endocrinology

หลักการป้องกันโรคเบาหวาน โดย American Diabetes Association 2018

ข้อมูลในปัจจุบันทำให้เราทราบว่าแม้โรคเบาหวานจะไม่สามารถรักษาได้หายขาด แต่ก็สามารถป้องกันได้ด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่นการจัดการด้านอาหาร การออกกำลังกาย รวมไปถึงการใช้ยาต่าง ๆ สมาคมโรคเบาหวานประเทศสหรัฐอเมริกา (american diabetes association) จึงรวบรวมข้อมูลหลักฐานการวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันโรคเบาหวานมาเผยแพร่เพื่อให้แพทย์สามารถนำไปใช้ในการรักษาผู้ป่วยได้ง่ายและมีมาตรฐาน […]

Pulmonary medicine

แนวทางการดูแลผู้ป่วยที่ตรวจพบจุดผิดปกติบนภาพถ่ายรังสีทรวงอก (Incidental Pulmonary Nodules) โดย Fleischner Society 2017

หลังจากที่มีการเผยแพร่แนวทางและคำแนะนำในการดูแลผู้ป่วยที่ตรวจพบจุดผิดปกติบนภาพถ่ายรังสีทรวงอกโดยคณะผู้เชี่ยวชาญด้านรังสีวิทยา Fleischner Society ในปี 2005 และ 2013 ที่ผ่านมา ก็มีข้อมูลรายงานการวิจัยเกี่ยวกับโรคและการวินิจฉัยโรคของจุดผิดปกติเหล่านี้เพิ่มมากขึ้น จึงได้มีการทบทวนและปรับปรุงแนวทางการดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้ขึ้นมาใหม่ในปี 2017 เพื่อให้การดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น […]

Cardiology

สรุปแนวทางปี 2017 สำหรับการควบคุมความดันโลหิตในผู้ป่วยเบาหวานโดย ADA

ผู้ป่วยโรคเบาหวานจำนวนมากมักจะป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูงร่วมด้วยซึ่งจำเป็นต้องได้รับการรักษาร่วมกันเนื่องจากทั้งสองภาวะนั้นเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนทางหัวใจและหลอดเลือดเช่นโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดและโรคหลอดเลือดสมอง สมาคมโรคเบาหวานแห่งสหรัฐอเมริกา (American Diabetes Association) จึงเผยแพร่แนวทางปฏิบัติใหม่เพื่อใช้ในการดูแลผู้ป่วยเบาหวานที่มีความดันโลหิตสูงล่าสุดเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา […]

Endocrinology

Diabetic Neuropathy by ADA 2017: ตอนที่ 2: แนวทางการวินิจฉัยและรักษา DSPN

Diffuse symmetrical polyneuropathy (DSPN) เป็นความผิดปกติที่พบบ่อยที่สุดในกลุ่ม diabetic neuropathy และมีลักษณะทางคลินิกหลายแบบแบ่งได้เป็น small-fiber และ large-fiber neuropathy ในส่วนนี้นำเอาส่วนของแนวทางการวินิจฉัยและรักษามาเล่าให้ฟังกันครับ […]

Endocrinology

Diabetic Neuropathy by ADA 2017: ตอนที่ 1: ระบาดวิทยา กลไกการเกิด และชนิด

ในบรรดาภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวานทั้งหมด ความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับเส้นประสาทหรือ diabetic neuropathy เป็นภาวะแทรกซ้อนที่พบได้บ่อยที่สุด ทางสมาคมโรคเบาหวานแห่งสหรัฐอเมริกา จึงออกแนวทางในการตรวจวินิจฉัยและรักษาภาวะนี้ออกมาเพื่อประโยชน์ในการดูแลผู้ป่วย […]

Nutrition

สรุปแนวการดูแลทางโภชนาการในเด็กป่วยระยะวิกฤตโดย ASPEN/SCCM 2017

สมาคม American Society of Parenteral and Enteral Nutrition (ASPEN) และ Society of Critical Care Medicine (SCCM) ได้ร่วมกันออกเผยแพร่แนวทางการดูแลทางโภชนาการในเด็กที่ป่วยระยะวิกฤตฉบับล่าสุดเพื่อทดแทนฉบับเดิมในปี 2009 แล้ว เชื่อว่าจะช่วยทำให้ผลการรักษาในผู้ป่วยเด็กกลุ่มนี้ดีขึ้นและช่วยลดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการมีภาวะแทรกซ้อนที่เกี่ยวข้องกับภาวะทุโภชนาการ […]