Critical care

Plateau Pressure คืออะไร ใช้ประโยชน์อย่างไร

สำหรับผู้ป่วยที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจในระยะที่มีปัญหาระบบการหายใจล้มเหลว (respiratory failure) อากาศที่ผ่านจากเครื่องช่วยหายใจเข้าไปสู่ปอดผู้ป่วยนั้นจะทำให้เกิดแรงดันบวกในทางเดินหายใจคือมีแรงดันสูงกว่าแรงดันอากาศที่อยู่ภายนอก ซึ่งแรงดันดังกล่าวนี้อาจจะมากหรือน้อยก็ได้ขึ้นอยู่กับความสามารถในการยืดขยายของปอด (compliance) และแรงเสียดทานหรือแรงต้านการไหลของอากาศผ่านทางเดินหายใจ (airflow resistance) แรงดันที่เกิดขึ้นนี้หากสูงมากเกินไปอาจเป็นอันตรายต่อทางเดินหายใจและปอดของผู้ป่วยได้ จึงมีแนวคิดเกี่ยวกับการวัดแรงดันที่เกิดขึ้นและนำมาใช้เป็นแนวทางในการลดโอกาสในการเกิดอันตรายที่จะเกิดจากการใช้เครื่องช่วยหายใจ เรียกว่า plateau pressure […]

Advertisements
Critical care

Setting Ventilator in Pressure-Regulated Volume-Controlled (PRVC) Mode

การช่วยหายใจผ่านเครื่องช่วยหายใจทั้งในแบบ pressure-controlled และ volume controlled ventilation ต่างก็มีข้อจำกัดในแง่ที่มีค่าปริมาตรและแรงดันในทางเดินหายใจที่ไม่แน่นอน ด้วยเหตุนี้จึงมีแนวคิดในการใช้การหายใจรูปแบบใหม่ที่สามารถควบคุมทั้งปริมาตรให้ได้ตามที่ต้องการ โดยมีการควบคุมแรงดันให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมได้ด้วยขึ้นมา เรียกว่า pressure-regulated volume-controlled (PRVC) ventilation […]

Critical care

Management of Weaning Failure

ผู้ป่วยที่เกิดภาวะระบบการหายใจล้มเหลวจากสาเหตุต่าง ๆ จนต้องอาศัยเครื่องช่วยหายใจเพื่อประคับประคองอาการในระหว่างที่ได้รับการรักษาที่สาเหตุนั้น หลังจากที่ได้รับการรักษาก็มักจะสามารถกลับมาใช้ระบบการหายใจของตนเองได้ โดยไม่ต้องพึ่งพาเครื่องช่วยหายใจอีก อย่างไรก็ตามยังมีผู้ป่วยส่วนหนึ่งที่ประสบปัญหา ไม่สามารถหายใจเอง และถอดเครื่องช่วยหายใจออกได้ เรียกภาวะนี้ว่า weaning failure […]

Critical care

การใช้เครื่องช่วยหายใจแบบ ASV Mode: ตอนที่ 2 การปรับเครื่องและการใช้เพื่อ weaning

สำหรับในตอนนี้เป็นตอนต่อจาก ตอนที่ 1 แนวคิดและการตั้งค่าต่าง ๆ ของเครื่อง โดยในตอนที่แล้วจะกล่าวถึงแนวคิดที่นำไปสู่การช่วยหายใจในลักษณะนี้และค่าต่าง ๆ ที่เราสามารถปรับตั้งได้ใน mode นี้ ส่วนในตอนนี้จะกล่าวถึงรูปแบบการทำงานของเครื่องช่วยหายใจใน mode นี้ และวิธีการใช้ในกรณีที่จะให้ผู้ป่วยเริ่มหย่าจากเครื่องช่วยหายใจ (weaning) ครับ […]

Critical care

การใช้เครื่องช่วยหายใจแบบ ASV Mode: ตอนที่ 1 แนวคิดและการตั้งค่าต่าง ๆ ของเครื่อง

หลาย ๆ คนอาจจะไม่เคยได้ยินการใช้ ventilator ใน mode Adaptive Support Ventilation (ASV) ในการดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาระบบการหายใจล้มเหลวเพราะรูปแบบการช่วยหายใจลักษณะนี้ ไม่ได้มีในเครื่องช่วยหายใจทุกรุ่น แต่เนื่องจากเริ่มมีการใช้มากขึ้นบ้างแล้ว และเป็นรูปแบบที่มีแนวคิดที่น่าจะสามารถนำไปใช้ได้ดี เลยนำมาเล่าให้ฟังเพื่อทำความรู้จักและนำไปใช้นะครับ […]

Critical care

Management of Postextubation Laryngeal Edema

Post-extubation laryngeal edema เป็นปัญหาที่พบได้บ่อยและเป็นสาเหตุที่สำคัญอย่างหนึ่งที่ทำให้ผู้ป่วยต้องกลับไปใส่ท่อหายใจใหม่ และส่งผลทำให้ระยะเวลาในใช้เครื่องช่วยหายใจ การนอนโรงพยาบาล และโอกาสในการเกิดภาวะแทรกซ้อนและโอกาสเสียชีวิตเพิ่มมากขึ้นด้วย ทราบหรือไม่ครับว่า เรามีวิธีการจัดการกับภาวะนี้อย่างไร […]

Critical care

ผู้ป่วย “Fight” เครื่องช่วยหายใจ ทำอย่างไรดี?

ผู้ป่วยที่กำลังใส่ท่อช่วยหายใจ (Endotracheal tube, ET) และใช้เครื่องช่วยหายใจ มีอาการกระสับกระส่าย หรือทุรนทุราย ไม่หายใจตรงตามจังหวะของเครื่องช่วยหายใจ บางรายถึงกับพยายามดึงท่อช่วยหายใจออก หรือที่เรียกว่า Patient-ventilator dyssynchrony มีวิธีการดูแลจัดการอย่างไร […]