Cardiology

5-min Medical Knowledge: Statin-induced autoimmune myopathy

เดิมทีเราทราบกันอยู่แล้วว่า ยาในกลุ่ม statins นั้นอาจทำให้เกิดความผิดปกติของกล้ามเนื้อจากยาเช่น มีอาการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อ และมีระดับเอนไซม์ในกล้ามเนื้อ creatine kinase เพิ่มสูงขึ้นนั้นแต่พบได้ไม่บ่อย (1 ใน 10,000 คนที่ใช้ยา) เท่านั้น และสามารถหายเองได้ภายหลังจากหยุดใช้ยาแล้ว อย่างไรก็ตาม เมื่อไม่นานมานี้ได้มีรายงานเกี่ยวกับ ความผิดปกติของกล้ามเนื้อที่เกิดขึ้นจากการใช้ยาในกลุ่ม statins ซึ่งแตกต่างไปจากความผิดปกติแบบเดิม นั่น คือ statin-associated autoimmune myopathy โรคนี้เจอบ่อยมากไหม? ในปัจจุบันยังไม่ทราบอุบัติการณ์ของโรค statin-associated autoimmune myopathy ที่แน่ชัดมากนัก แต่คาดว่าน่าจะมีอยู่ราว 2-3 รายต่อประชากร 100,000 […]

Advertisements
Cardiology

สรุปแนวทางปี 2017 สำหรับการควบคุมความดันโลหิตในผู้ป่วยเบาหวานโดย ADA

ผู้ป่วยโรคเบาหวานจำนวนมากมักจะป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูงร่วมด้วยซึ่งจำเป็นต้องได้รับการรักษาร่วมกันเนื่องจากทั้งสองภาวะนั้นเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนทางหัวใจและหลอดเลือดเช่นโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดและโรคหลอดเลือดสมอง สมาคมโรคเบาหวานแห่งสหรัฐอเมริกา (American Diabetes Association) จึงเผยแพร่แนวทางปฏิบัติใหม่เพื่อใช้ในการดูแลผู้ป่วยเบาหวานที่มีความดันโลหิตสูงล่าสุดเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา […]

Cardiology

Re-entry: a Mechanism of Tachyarrhythmia

กลไกการเกิดภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะแบบ re-entry นั้นเป็นกลไกที่พบได้บ่อยมาก และส่วนใหญ่นั้นมีสาเหตุมาจากความผิดปกติของเนื้อเยื่อหัวใจที่ทำหน้าที่นำกระแสไฟฟ้าภายในหัวใจนั่นเอง ส่วนจะมีกลไกอย่างไรไปติดตามกัน […]

Cardiology

ECG in Wolff-Parkinson-White Syndrome

Wolff-Parkinson-White (WPW) syndrome เป็นความผิดปกติของหัวใจชนิดหนึ่งที่มีความผิดปกติของเนื้อเยื่อที่ทำหน้าที่นำกระแสไฟฟ้าภายในหัวใจเชื่อมต่อระหว่างหัวใจห้องบนและหัวใจห้องล่างเข้าด้วยกันโดยไม่ผ่านเส้นทางการนำกระแสไฟฟ้าปกติ ทำให้กระแสไฟฟ้าผ่านจากห้องบนสู่ห้องล่างได้เร็วขึ้น และนำไปสู่การเกิดภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะได้ เราสามารถตรวจพบความผิดปกติชนิดนี้ได้ด้วยการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ซึ่งจะมีลักษณะเฉพาะปรากฎให้เห็น […]

Cardiology

Leads in Electrocardiography

เคยสงสัยไหมครับว่าชื่อของ electrode หรือ “Lead” ที่เราใช้เรียกกันในการตรวจ Electrocardiography นี้ มีที่มาอย่างไร ทำไมบางอันเป็นตัวเลขโรมัน (I, II, III) บางอันเป็นรหัสแถมตัวเล็กตัวใหญ่ (aVR, aVL, aVF) บางอันก็เป็นผสม (V1-V6) จริง ๆ แล้ว เรื่องนี้มีที่มานะครับ มาติดตามกันครับ […]

Cardiology

Physical signs: ภาวะนิ้วปุ้มหรือนิ้วกระบอง (Digital clubbing)

ภาวะนิ้วปุ้มหรือนิ้วกระบอง (digital clubbing) เป็นความผิดปกติของนิ้วและเล็บที่พบได้บ่อยและเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ การตรวจพบภาวะนิ้วปุ้มจะช่วยในการวินิจฉัยโรคบางอย่างได้ชัดเจนขึ้น จึงนับว่าเป็นลักษณะจากการตรวจร่างกายที่มีประโยชน์มาก […]

Cardiology

Physical Signs in Cardiology: S3 gallop

ตามปกติเสียงที่เกิดขึ้นจากจังหวะการเต้นของหัวใจนั้น มีอยู่สองเสียงหลักคือ S1 และ S2 แต่ความผิดปกติบางชนิดอาจทำให้เกิดเสียงผิดปกติเพิ่มขึ้นมาจากเสียงเดิมได้ เรียกเสียงนี้ว่า gallop […]

Cardiology

Pneumonia, Heart Failure, or both?

ปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตแพทย์ โดยเฉพาะหมอโรคหัวใจกับหมอโรคปอด ที่มักจะต้องมาอภิปรายถกเถียงกันอยู่เสมอ ก็คือปัญหาเรื่องการวินิจฉัยว่า ความผิดปกติของผู้ป่วยที่เห็นอยู่บนภาพถ่ายร้งสีทรวงอกนี้ เป็นจากการอักเสบติดเชื้อของปอด (Pneumonia) หรือเป็นจากน้ำท่วมปอด (Pulmonary edema) เพราะมีภาวะหัวใจทำงานล้มเหลว (Heart failure) […]