Endocrinology

แนวทางการจัดการรักษาโรคอ้วน (Obesity Management)

กลุ่มโรคเรื้อรังที่ไม่ติดต่อ (chronic non-communicable disease) เช่นโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ และโรคไตเสื่อมเรื้อรังที่เป็นสาเหตุที่สำคัญของความเจ็บป่วยและการเสียชีวิตของประชากรทั่วโลก หลายโรคในกลุ่มนี้มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องโดยตรงกับโรคอ้วน (obesity) ดังนั้นการดูแลรักษาในผู้ป่วยกลุ่มนี้จึงต้องอาศัยการจัดการเกี่ยวกับโรคอ้วนอย่างถูกต้องด้วย […]

Advertisements
แพทย์แผนไทย

ท้องเสีย? รักษาเองก็ได้ด้วยใบฝรั่ง

อาการท้องเสียท้องร่วงเป็นอาการที่มนุษย์เราทุกคนจะต้องเคยมี เพราะทางเดินอาหารของเรานั้นจะต้องมีการสัมผัสกับอาหาร สารเคมี และเชื้อโรคต่าง ๆ อยู่ตลอดเวลา ส่วนมากแล้วอาการท้องเสียนั้นมักจะไม่รุนแรงและสามารถหายได้เองภายในเวลาไม่กี่วัน แต่ในบางครั้งอาการที่เกิดขึ้นก็อาจจะมากจนต้องไปพบแพทย์เพื่อรับการรักษากันเลยทีเดียว แต่ทราบหรือไม่ครับว่า ความจริงแล้ว อาการท้องเสียนั้นสามารถรักษาได้ไม่ยากเลย เพียงใช้สมุนไพรใกล้ตัวอย่าง “ใบฝรั่ง” แถวบ้านเรานี่เอง […]

Gastroenterology

ภาวะลำไส้ขาดเลือด (Mesenteric ischemia)

ภาวะลำไส้ขาดเลือดเป็นความผิดปกติของระบบหลอดเลือดในช่องท้องที่มีความรุนแรงและถือเป็นภาวะฉุกเฉินที่ต้องรีบให้การวินิจฉัยและรักษาโดยเร็วเนื่องจากอาจทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงจนเสียชีวิตได้ และเนื่องจากลักษณะอาการและอาการแสดงทางคลินิกของภาวะนี้ไม่จำเพาะและส่วนใหญ่ไม่ชัดเจนจนในระยะท้าย ๆ ของโรคแล้ว ดังนั้นแพทย์จึงต้องให้ความระมัดระวังและสงสัยภาวะนี้ไว้เสมอในผู้ป่วยที่มีปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรค […]

Cardiology

5-min Medical Knowledge: Statin-induced autoimmune myopathy

เดิมทีเราทราบกันอยู่แล้วว่า ยาในกลุ่ม statins นั้นอาจทำให้เกิดความผิดปกติของกล้ามเนื้อจากยาเช่น มีอาการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อ และมีระดับเอนไซม์ในกล้ามเนื้อ creatine kinase เพิ่มสูงขึ้นนั้นแต่พบได้ไม่บ่อย (1 ใน 10,000 คนที่ใช้ยา) เท่านั้น และสามารถหายเองได้ภายหลังจากหยุดใช้ยาแล้ว อย่างไรก็ตาม เมื่อไม่นานมานี้ได้มีรายงานเกี่ยวกับ ความผิดปกติของกล้ามเนื้อที่เกิดขึ้นจากการใช้ยาในกลุ่ม statins ซึ่งแตกต่างไปจากความผิดปกติแบบเดิม นั่น คือ statin-associated autoimmune myopathy โรคนี้เจอบ่อยมากไหม? ในปัจจุบันยังไม่ทราบอุบัติการณ์ของโรค statin-associated autoimmune myopathy ที่แน่ชัดมากนัก แต่คาดว่าน่าจะมีอยู่ราว 2-3 รายต่อประชากร 100,000 […]

Neurology

โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง (Myasthenia Gravis)

โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง (Myasthenia gravis, MG) เป็นโรคในกลุ่ม autoimmune disease ชนิดหนึ่งที่มีการสร้างสาร antibodies ที่จับกับ acetylcholine receptors ที่บริเวณ neuromuscular junction และทำให้เกิดการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อ อาการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อที่เกิดขึ้นอาจเกิดเฉพาะจุดหรือเกิดขึ้นทั่วร่างกายก็ได้ ตำแหน่งของอาการอ่อนแรงที่พบได้บ่อย ได้แก่ กล้ามเนื้อบริเวณต้นแขนและขา กล้ามเนื้อลูกตา กล้ามเนื้อที่ใช้ในการหายใจ เป็นต้น […]

Rheumatology

Raynaud’s Phenomenon

ในปี ค.ศ. 1862 Maurice Raynaud ได้ทำวิทยานิพนธ์ที่อธิบายถึงความผิดปกติที่พบในผู้ป่วยหญิงอายุ 26 ปีรายหนึ่งเอาไว้ว่า “เมืออยู่ในอากาศที่เย็นแม้เพียงเล็กน้อย ผู้ป่วยจะสังเกตเห็นว่านิ้วมือของตนเองซีดขาวไม่มีเลือด และรู้สึกชาร่วมด้วย อาการดังนี้มักจะเกิดขึ้นบ่อย ๆ โดยไม่ปรากฎเหตุชัดเจนและมีระยะเวลาไม่แน่นอน จากนั้นจึงค่อย ๆ กลับเป็นปกติอีกครั้งเมื่อมีเลือดไหลเวียนดังเดิมแต่มักจะมีอาการเจ็บปวดร่วมด้วย” ในสมัยนั้นความผิดปกตินี้ถูกเรียกว่า “Raynaud’s disease” […]

Neurology

การดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีภาวะเลือดออกในเยื่อหุ้มสมอง (Subarachnoid Hemorrhage)

ภาวะเลือดออกในเยื่อหุ้มสมอง เป็นภาวะที่มีความสำคัญเนื่องจากสามารถทำให้เสียชีวิตหรือมีความพิการได้ สาเหตุส่วนใหญ่มักเกิดขึ้นจากการโป่งพองของหลอดเลือดในสมองและมีเลือดออกจากจุดที่โป่งพอง หลังจากที่เกิดเลือดออกแล้ว ความเสี่ยงในการเกิดเลือดออกซ้ำจะยังคงสูงอยู่ได้ถึง 30 วันแรกดังนั้นผู้ป่วยจึงควรได้รับการตรวจและรักษาภาวะเลือดออก ร่วมกับรักษาการโป่งพองของหลอดเลือดดังกล่าวเพื่อป้องกันการกลับเป็นซ้ำด้วย […]

Neurology

การดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีอาการปวดศีรษะไมเกรน (Migraine Headache)

อาการปวดศีรษะไมเกรนเป็นอาการที่พบได้บ่อยโดยเฉพาะในหญิงวัยรุ่นถึงวัยผู้ใหญ่ ลักษณะอาการแม้ส่วนใหญ่จะสามารถให้การวินิจฉัยได้ไม่ยาก แต่จำเป็นต้องให้การวินิจฉัยแยกโรคจากอาการปวดศีรษะที่มีสาเหตุอื่น ๆ ออกด้วยเสมอรวมถึงเลือกใช้ยาเพื่อการรักษาอาการที่เกิดขึ้นแล้ว และยาเพื่อป้องกันการเกิดอาการซ้ำให้เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย […]

Pulmonary medicine

GeneXpert: Enhancement of TB Diagnosis

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาจำนวนผู้ป่วยที่เป็นวัณโรค และวัณโรคชนิดดื้อยาหลายขนาน เพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ นักวิจัยทั่วโลกรวมถึงองค์การอนามัยโลก (World Health Organization, WHO) และองค์กรหลายองค์กรเช่น Stop TB partnership จึงมีความพยายามในการค้นหาวิธีการวินิจฉัยวัณโรคและวัณโรคดื้อยาให้ได้เร็วขึ้นกว่าเดิม ด้วยการนำเอาเทคโนโลยี molecular test ที่เรียกว่า GeneXpert มาใช้

[…]

Pulmonary medicine

Setting Ventilator in Pressure-Regulated Volume-Controlled (PRVC) Mode

การช่วยหายใจผ่านเครื่องช่วยหายใจทั้งในแบบ pressure-controlled และ volume controlled ventilation ต่างก็มีข้อจำกัดในแง่ที่มีค่าปริมาตรและแรงดันในทางเดินหายใจที่ไม่แน่นอน ด้วยเหตุนี้จึงมีแนวคิดในการใช้การหายใจรูปแบบใหม่ที่สามารถควบคุมทั้งปริมาตรให้ได้ตามที่ต้องการ โดยมีการควบคุมแรงดันให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมได้ด้วยขึ้นมา เรียกว่า pressure-regulated volume-controlled (PRVC) ventilation […]