Endocrinology

หลักการป้องกันโรคเบาหวาน โดย American Diabetes Association 2018

ข้อมูลในปัจจุบันทำให้เราทราบว่าแม้โรคเบาหวานจะไม่สามารถรักษาได้หายขาด แต่ก็สามารถป้องกันได้ด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่นการจัดการด้านอาหาร การออกกำลังกาย รวมไปถึงการใช้ยาต่าง ๆ สมาคมโรคเบาหวานประเทศสหรัฐอเมริกา (american diabetes association) จึงรวบรวมข้อมูลหลักฐานการวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันโรคเบาหวานมาเผยแพร่เพื่อให้แพทย์สามารถนำไปใช้ในการรักษาผู้ป่วยได้ง่ายและมีมาตรฐาน […]

Advertisements
Endocrinology

History of NPH insulin

เบาหวานเป็นโรคที่เกิดจากการสร้างและตอบสนองต่อการออกฤทธิ์ของฮอร์โมนอินซูลิน (insulin) ซึ่งทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดเพิ่มสูงและเกิดภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ ในระยะยาวตามมา นับแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมีคิดค้นและพัฒนา insulin รูปแบบต่าง ๆ มาใช้ในการรักษาโรคนี้ และ NPH ก็เป็นหนึ่งในนั้น […]

Critical care

Plateau Pressure คืออะไร ใช้ประโยชน์อย่างไร

สำหรับผู้ป่วยที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจในระยะที่มีปัญหาระบบการหายใจล้มเหลว (respiratory failure) อากาศที่ผ่านจากเครื่องช่วยหายใจเข้าไปสู่ปอดผู้ป่วยนั้นจะทำให้เกิดแรงดันบวกในทางเดินหายใจคือมีแรงดันสูงกว่าแรงดันอากาศที่อยู่ภายนอก ซึ่งแรงดันดังกล่าวนี้อาจจะมากหรือน้อยก็ได้ขึ้นอยู่กับความสามารถในการยืดขยายของปอด (compliance) และแรงเสียดทานหรือแรงต้านการไหลของอากาศผ่านทางเดินหายใจ (airflow resistance) แรงดันที่เกิดขึ้นนี้หากสูงมากเกินไปอาจเป็นอันตรายต่อทางเดินหายใจและปอดของผู้ป่วยได้ จึงมีแนวคิดเกี่ยวกับการวัดแรงดันที่เกิดขึ้นและนำมาใช้เป็นแนวทางในการลดโอกาสในการเกิดอันตรายที่จะเกิดจากการใช้เครื่องช่วยหายใจ เรียกว่า plateau pressure […]

Pulmonary medicine

แนวทางการดูแลผู้ป่วยที่ตรวจพบจุดผิดปกติบนภาพถ่ายรังสีทรวงอก (Incidental Pulmonary Nodules) โดย Fleischner Society 2017

หลังจากที่มีการเผยแพร่แนวทางและคำแนะนำในการดูแลผู้ป่วยที่ตรวจพบจุดผิดปกติบนภาพถ่ายรังสีทรวงอกโดยคณะผู้เชี่ยวชาญด้านรังสีวิทยา Fleischner Society ในปี 2005 และ 2013 ที่ผ่านมา ก็มีข้อมูลรายงานการวิจัยเกี่ยวกับโรคและการวินิจฉัยโรคของจุดผิดปกติเหล่านี้เพิ่มมากขึ้น จึงได้มีการทบทวนและปรับปรุงแนวทางการดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้ขึ้นมาใหม่ในปี 2017 เพื่อให้การดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น […]

Dermatology

ฉีดซิลิโคนเสริมความงามผิด อาจต้องคิดจนตัวตาย

ปัจจุบันการเสริมความงามด้วยการฉีดสารซิลิโคนเข้าไปยังส่วนต่าง ๆ ของร่างกายเช่นบริเวณเต้านม ก้น หรือสะโพกเพื่อแต่งให้มีขนาดใหญ่หรือหรือมีรูปร่างสวยงามกำลังได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อย ๆ มีสถานเสริมความงามไปจนถึงหมอกระเป๋าที่เปิดให้บริการลักษณะนี้มากขึ้นเป็นดอกเห็ดทั้งที่ถูกกฎหมายและไม่ถูกกฎหมาย หลายคนอาจเข้าใจว่าเป็นทางเลือกของความงามที่รวดเร็วและปลอดภัย แต่ทราบหรือไม่ครับว่า การฉีดเสริมความงามด้วยซิลิโคนโดยเฉพาะจากหมอเถื่อนนั้นมีภัยซ่อนเร้นอยู่มากมาย จนหน่วยงานต่าง ๆ แม้แต่องค์การอาหารและยาของประเทศสหรัฐอเมริกา ต้องออกมาประกาศเตือนการเสริมความงามด้วยวิธีนี้กันเลยทีเดียว […]

Neurology

โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง (Myasthenia Gravis)

โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง (Myasthenia gravis, MG) เป็นโรคในกลุ่ม autoimmune disease ชนิดหนึ่งที่มีการสร้างสาร antibodies ที่จับกับ acetylcholine receptors ที่บริเวณ neuromuscular junction และทำให้เกิดการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อ อาการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อที่เกิดขึ้นอาจเกิดเฉพาะจุดหรือเกิดขึ้นทั่วร่างกายก็ได้ ตำแหน่งของอาการอ่อนแรงที่พบได้บ่อย ได้แก่ กล้ามเนื้อบริเวณต้นแขนและขา กล้ามเนื้อลูกตา กล้ามเนื้อที่ใช้ในการหายใจ เป็นต้น […]

Rheumatology

Raynaud’s Phenomenon

ในปี ค.ศ. 1862 Maurice Raynaud ได้ทำวิทยานิพนธ์ที่อธิบายถึงความผิดปกติที่พบในผู้ป่วยหญิงอายุ 26 ปีรายหนึ่งเอาไว้ว่า “เมืออยู่ในอากาศที่เย็นแม้เพียงเล็กน้อย ผู้ป่วยจะสังเกตเห็นว่านิ้วมือของตนเองซีดขาวไม่มีเลือด และรู้สึกชาร่วมด้วย อาการดังนี้มักจะเกิดขึ้นบ่อย ๆ โดยไม่ปรากฎเหตุชัดเจนและมีระยะเวลาไม่แน่นอน จากนั้นจึงค่อย ๆ กลับเป็นปกติอีกครั้งเมื่อมีเลือดไหลเวียนดังเดิมแต่มักจะมีอาการเจ็บปวดร่วมด้วย” ในสมัยนั้นความผิดปกตินี้ถูกเรียกว่า “Raynaud’s disease” […]

Neurology

การดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีภาวะเลือดออกในเยื่อหุ้มสมอง (Subarachnoid Hemorrhage)

ภาวะเลือดออกในเยื่อหุ้มสมอง เป็นภาวะที่มีความสำคัญเนื่องจากสามารถทำให้เสียชีวิตหรือมีความพิการได้ สาเหตุส่วนใหญ่มักเกิดขึ้นจากการโป่งพองของหลอดเลือดในสมองและมีเลือดออกจากจุดที่โป่งพอง หลังจากที่เกิดเลือดออกแล้ว ความเสี่ยงในการเกิดเลือดออกซ้ำจะยังคงสูงอยู่ได้ถึง 30 วันแรกดังนั้นผู้ป่วยจึงควรได้รับการตรวจและรักษาภาวะเลือดออก ร่วมกับรักษาการโป่งพองของหลอดเลือดดังกล่าวเพื่อป้องกันการกลับเป็นซ้ำด้วย […]

Neurology

การดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีอาการปวดศีรษะไมเกรน (Migraine Headache)

อาการปวดศีรษะไมเกรนเป็นอาการที่พบได้บ่อยโดยเฉพาะในหญิงวัยรุ่นถึงวัยผู้ใหญ่ ลักษณะอาการแม้ส่วนใหญ่จะสามารถให้การวินิจฉัยได้ไม่ยาก แต่จำเป็นต้องให้การวินิจฉัยแยกโรคจากอาการปวดศีรษะที่มีสาเหตุอื่น ๆ ออกด้วยเสมอรวมถึงเลือกใช้ยาเพื่อการรักษาอาการที่เกิดขึ้นแล้ว และยาเพื่อป้องกันการเกิดอาการซ้ำให้เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย […]

แพทย์แผนไทย

ทันตะบุปผา โรคในช่องคอในคัมภีร์มุขโรคของแพทย์แผนไทย

คัมภีร์มุขโรคของแพทย์แผนไทย เป็นคัมภีร์เกี่ยวกับการโรคของช่องปากและลำคอ (คำว่า “มุข” แปลว่า ปาก) ซึ่งที่มีการบันทึกเอาไว้ในคัมภีร์นั้น มีอยู่ 19 โรค มีการตั้งสมุฏฐาน (ที่มา) ของโรคเหล่านี้เอาไว้ว่าเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของธาตุน้ำ (โลหิตัง หรือโลหิต) ที่มีอยู่ในร่างกาย และ 1 ใน 19 โรคที่ได้มีการบันทึกเอาไว้มีชื่อเรียกว่า “ทันตะบุปผา” ซึ่งจะมีลักษณะอย่างไรนั้น ไปติดตามกัน […]