• Pulmonary medicine

  Digital Clubbing…in COPD?

  ผู้ป่วยชายอายุ 74 ปี ได้รับการวินิจฉัยเป็นโรคปอดอุดกั้น (chronic obstructive pulmonary disease, COPD) มานาน 10 ปี และมีประวัติสูบบุหรี่วันละ 15-20 มวนต่อวันมานาน 40 ปี (คำนวณได้ประมาณ 30-40 pack-years) ปัจจุบันลดลงแล้วแต่ยังสูบวันละ 2-3 มวน วันนี้มารับการตรวจติดตามการรักษาเหมือนทุก ๆ ครั้งที่ผ่านมา แต่วันนี้ผู้ป่วยมีอาการใหม่ปรากฏขึ้นมาด้วย นั่นคือ อาการเจ็บที่บริเวณสะบักด้านขวา […]

 • Endocrinology

  แนวทางการจัดการรักษาโรคอ้วน (Obesity Management)

  กลุ่มโรคเรื้อรังที่ไม่ติดต่อ (chronic non-communicable disease) เช่นโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ และโรคไตเสื่อมเรื้อรังที่เป็นสาเหตุที่สำคัญของความเจ็บป่วยและการเสียชีวิตของประชากรทั่วโลก หลายโรคในกลุ่มนี้มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องโดยตรงกับโรคอ้วน (obesity) ดังนั้นการดูแลรักษาในผู้ป่วยกลุ่มนี้จึงต้องอาศัยการจัดการเกี่ยวกับโรคอ้วนอย่างถูกต้องด้วย […]

 • แพทย์แผนไทย

  ท้องเสีย? รักษาเองก็ได้ด้วยใบฝรั่ง

  อาการท้องเสียท้องร่วงเป็นอาการที่มนุษย์เราทุกคนจะต้องเคยมี เพราะทางเดินอาหารของเรานั้นจะต้องมีการสัมผัสกับอาหาร สารเคมี และเชื้อโรคต่าง ๆ อยู่ตลอดเวลา ส่วนมากแล้วอาการท้องเสียนั้นมักจะไม่รุนแรงและสามารถหายได้เองภายในเวลาไม่กี่วัน แต่ในบางครั้งอาการที่เกิดขึ้นก็อาจจะมากจนต้องไปพบแพทย์เพื่อรับการรักษากันเลยทีเดียว แต่ทราบหรือไม่ครับว่า ความจริงแล้ว อาการท้องเสียนั้นสามารถรักษาได้ไม่ยากเลย เพียงใช้สมุนไพรใกล้ตัวอย่าง “ใบฝรั่ง” แถวบ้านเรานี่เอง […]

 • Gastroenterology

  ภาวะลำไส้ขาดเลือด (Mesenteric ischemia)

  ภาวะลำไส้ขาดเลือดเป็นความผิดปกติของระบบหลอดเลือดในช่องท้องที่มีความรุนแรงและถือเป็นภาวะฉุกเฉินที่ต้องรีบให้การวินิจฉัยและรักษาโดยเร็วเนื่องจากอาจทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงจนเสียชีวิตได้ และเนื่องจากลักษณะอาการและอาการแสดงทางคลินิกของภาวะนี้ไม่จำเพาะและส่วนใหญ่ไม่ชัดเจนจนในระยะท้าย ๆ ของโรคแล้ว ดังนั้นแพทย์จึงต้องให้ความระมัดระวังและสงสัยภาวะนี้ไว้เสมอในผู้ป่วยที่มีปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรค […]

 • Oncology

  แนวทางใช้ยารักษาอาการคลื่นไส้อาเจียนจากการรักษาในผู้ป่วยมะเร็ง ล่าสุดโดย ASCO

  ในระยะเวลากว่า 2 ทศวรรษที่ผ่านมาได้มีการค้นคว้าพัฒนายาใหม่ ๆ สำหรับใช้บรรเทาอาการคลื่นไส้อาเจียนที่เกิดขึ้นการรักษามะเร็งเพิ่มขึ้นอย่างมากทำให้แพทย์มีทางเลือกที่ในการใช้ยาและวิธีการรักษาที่มากขึ้นและทำให้ผู้ป่วยโรคมะเร็งมีอาการและคุณภาพชีวิตโดยรวมที่ดีขึ้นด้วย สมาคม American Society of Clinical Oncology (ASCO) จึงทำการรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลแบบ systematic review เกี่ยวกับการรักษาต่าง ๆ ในปัจจุบันมาเผยแพร่เพื่อเป็นแนวทางในการดูแลรักษาผู้ป่วยกลุ่มนี้ให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น […]

บทความวิชาการล่าสุด

Endocrinology

แนวทางการจัดการรักษาโรคอ้วน (Obesity Management)

กลุ่มโรคเรื้อรังที่ไม่ติดต่อ (chronic non-communicable disease) เช่นโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ และโรคไตเสื่อมเรื้อรังที่เป็นสาเหตุที่สำคัญของความเจ็บป่วยและการเสียชีวิตของประชากรทั่วโลก หลายโรคในกลุ่มนี้มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องโดยตรงกับโรคอ้วน (obesity) ดังนั้นการดูแลรักษาในผู้ป่วยกลุ่มนี้จึงต้องอาศัยการจัดการเกี่ยวกับโรคอ้วนอย่างถูกต้องด้วย […]

แพทย์แผนไทย

ท้องเสีย? รักษาเองก็ได้ด้วยใบฝรั่ง

อาการท้องเสียท้องร่วงเป็นอาการที่มนุษย์เราทุกคนจะต้องเคยมี เพราะทางเดินอาหารของเรานั้นจะต้องมีการสัมผัสกับอาหาร สารเคมี และเชื้อโรคต่าง ๆ อยู่ตลอดเวลา ส่วนมากแล้วอาการท้องเสียนั้นมักจะไม่รุนแรงและสามารถหายได้เองภายในเวลาไม่กี่วัน แต่ในบางครั้งอาการที่เกิดขึ้นก็อาจจะมากจนต้องไปพบแพทย์เพื่อรับการรักษากันเลยทีเดียว แต่ทราบหรือไม่ครับว่า ความจริงแล้ว อาการท้องเสียนั้นสามารถรักษาได้ไม่ยากเลย เพียงใช้สมุนไพรใกล้ตัวอย่าง “ใบฝรั่ง” แถวบ้านเรานี่เอง […]

Gastroenterology

ภาวะลำไส้ขาดเลือด (Mesenteric ischemia)

ภาวะลำไส้ขาดเลือดเป็นความผิดปกติของระบบหลอดเลือดในช่องท้องที่มีความรุนแรงและถือเป็นภาวะฉุกเฉินที่ต้องรีบให้การวินิจฉัยและรักษาโดยเร็วเนื่องจากอาจทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงจนเสียชีวิตได้ และเนื่องจากลักษณะอาการและอาการแสดงทางคลินิกของภาวะนี้ไม่จำเพาะและส่วนใหญ่ไม่ชัดเจนจนในระยะท้าย ๆ ของโรคแล้ว ดังนั้นแพทย์จึงต้องให้ความระมัดระวังและสงสัยภาวะนี้ไว้เสมอในผู้ป่วยที่มีปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรค […]

In the Spotlight

Digital Clubbing…in COPD?

by Santi Silairatana in Pulmonary medicine 0

ผู้ป่วยชายอายุ 74 ปี ได้รับการวินิจฉัยเป็นโรคปอดอุดกั้น (chronic obstructive pulmonary disease, COPD) มานาน 10 ปี และมีประวัติสูบบุหรี่วันละ 15-20 มวนต่อวันมานาน 40 ปี (คำนวณได้ประมาณ 30-40 pack-years) ปัจจุบันลดลงแล้วแต่ยังสูบวันละ 2-3 มวน วันนี้มารับการตรวจติดตามการรักษาเหมือนทุก ๆ ครั้งที่ผ่านมา แต่วันนี้ผู้ป่วยมีอาการใหม่ปรากฏขึ้นมาด้วย นั่นคือ อาการเจ็บที่บริเวณสะบักด้านขวา […]

แนวทางเวชปฏิบัติ

เกร็ดความรู้

“He who studies medicine without books sails an uncharted sea, but he who studies medicine without patients does not go to sea at all”

“ผู้ที่ฝึกฝนเรียนรู้วิชาการแพทย์โดยไม่อ่านค้นคว้าจากตำราก็เปรียบได้กับการออกทะเลโดยไม่ศึกษาแผนที่ แต่ผู้ที่ฝึกฝนวิชาการแพทย์จากเพียงทฤษฎีโดยไม่ฝึกปฏิบัติจากผู้ป่วย ก็เปรียบได้กับการไม่ออกสู่ทะเลเลยโดยสิ้นเชิง”

Sir William Osler

เรื่องน่าสนใจรายเดือน

ข่าวทางการแพทย์

Advertisements